ข้อมูลเทศบาล
นายโชติอนันต์  แก้วกาวิล

นายโชติอนันต์ แก้วกาวิล

นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง
โทร : 08-1783-2686

msgสายตรงนายก

นายสมชาติ วงค์ใฝ

นายสมชาติ วงค์ใฝ

ปลัดเทศบาล
โทร : 06-1269-6611


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

map location ตราสัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์

คำอธิบายภาพ

ขนาด                  เป็นตรารูปวงกลม  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง    เซนติเมตร

รูปลักษณะ           ภาพดวงตราประจำเทศบาล

ขอบบน   มีอักษร  เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

ขอบล่าง  มีอักษร  “จังหวัดเชียงใหม่

ตรงกลางขอบ  มีรูปต้นไม้  เป็นรูปต้นยางพันด้วยผ้าเหลือง  ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของตำบลยางเนิ้ง  และเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป

สัญลักษณ์ประจำเทศบาลตำบลยางเนิ้ง 

เป็นรูปต้นยางพันด้วยผ้าเหลืองเพื่อให้สอดคล้องกับสถานที่ตั้งสำนักงานเทศบาล  ซึ่งอยู่ในตำบลยางเนิ้ง  ดังกล่าว

ต้นยาง 

หมายถึงสัญลักษณ์ทางธรรมชาติที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ของอำเภอสารภี  เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป  ซึ่งเกี่ยวพันกับตำบลยางเนิ้ง  ซึ่งแต่เดิมอำเภอสารภี  คืออำเภอยางเนิ้ง  

ผ้าเหลืองพันรอบต้นยาง 

หมายถึงการบวชต้นยาง  เพื่อการอนุรักษ์ให้คงอยู่ต่อไป  ป้องกันมิให้ถูกทำลาย เป็นการปลูกจิตสำนึกของคนให้รักต้นไม้  ซึ่งเป็นความเชื่อของคน
ในท้องถิ่น


แชร์หน้านี้: