ข้อมูลเทศบาล
นายมนูญ บูรณพัฒนา

นายมนูญ บูรณพัฒนา

นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง
โทร : 08-7188-8188

msgสายตรงนายก

นายสมชาติ วงค์ใฝ

นายสมชาติ วงค์ใฝ

ปลัดเทศบาล
โทร : 06-1269-6611


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

map location แผนการใช้จ่ายเงิน

แผนการใช้จ่ายเงิน / รายไตรมาส

เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จำทำแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำไตรมาส เรียบร้อยแล้ว

เพื่อเป็นการเปิดเผยข้อมูลและเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบ

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด(ครั้ง)
1 การปรับแผนใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 2 (มกราคม-มีนาคม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 792 KB. 1
2 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 2 (มกราคม-มีนาคม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 753 KB. 1
3 การปรับแผนใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 1 (ตุลาคม-ธันวาคม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 780 KB. 1
4 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 747 KB. 27
5 การปรับแผนใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 4 (กรกฏาคม-กันยายน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2.76 MB. 24
6 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 777 KB. 23
7 การปรับแผนใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 3 (เมษายน-มิถุนายน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 801 KB. 20
8 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 783 KB. 37
9 การปรับแผนใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาส 2 (มกราคม-มีนาคม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 812 KB. 48
10 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 2 (มกราคม-มีนาคม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 781 KB. 52
11 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 1 (ตุลาคม-ธันวาคม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 3.01 MB. 84แชร์หน้านี้: