ข้อมูลเทศบาล
นายมนูญ บูรณพัฒนา

นายมนูญ บูรณพัฒนา

นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง
โทร : 08-7188-8188

msgสายตรงนายก

นายสมชาติ วงค์ใฝ

นายสมชาติ วงค์ใฝ

ปลัดเทศบาล
โทร : 06-1269-6611


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

map location แผนการใช้จ่ายเงิน

แผนการใช้จ่ายเงิน / รายไตรมาส

เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จำทำแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำไตรมาส เรียบร้อยแล้ว

เพื่อเป็นการเปิดเผยข้อมูลและเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบ

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
แชร์หน้านี้: