ข้อมูลเทศบาล
นายโชติอนันต์  แก้วกาวิล

นายโชติอนันต์ แก้วกาวิล

นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง
โทร : 08-1783-2686

msgสายตรงนายก

นายสมชาติ วงค์ใฝ

นายสมชาติ วงค์ใฝ

ปลัดเทศบาล
โทร : 06-1269-6611


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

map location คู่มือมาตรฐานการปฎิบัติงาน

คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด(ครั้ง)
1 คู่มือปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร 500 KB. 10
2 คู่มือการปฏิบัติงานราชการการยืนยันสิทธิการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 462 KB. 11
3 คู่มือการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 94 KB. 7
4 คู่มือการใช้งาน ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง 2.24 MB. 41
5 คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 114 KB. 24
6 คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงาน อปท. 282 KB. 19
7 คู่มือการใช้งานระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครู (ก.พ.7)และวิทยะฐานะ 5.74 MB. 25
8 คู่มือการใช้งานระบบบุคลากร 12.93 MB. 12
9 คู่มือการปฏิบัติงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯสำหรับนายทะเบียนประจำท้องที่ 8.32 MB. 29
10 คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2545 32.46 MB. 17แชร์หน้านี้: