ข้อมูลเทศบาล
นายมนูญ บูรณพัฒนา

นายมนูญ บูรณพัฒนา

นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง
โทร : 08-7188-8188

msgสายตรงนายก

นายสมชาติ วงค์ใฝ

นายสมชาติ วงค์ใฝ

ปลัดเทศบาล
โทร : 06-1269-6611


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

map location การสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการงานทะเบียนราษฎร ปีงบประมาณ2565

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด(ครั้ง)
1 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการประชาชนของงานทะเบียนราษฎร ปีงบประมาณ2565 3.20 MB. 14แชร์หน้านี้: