ข้อมูลเทศบาล
นายมนูญ บูรณพัฒนา

นายมนูญ บูรณพัฒนา

นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง
โทร : 08-7188-8188

msgสายตรงนายก

นายสมชาติ วงค์ใฝ

นายสมชาติ วงค์ใฝ

ปลัดเทศบาล
โทร : 06-1269-6611


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

hornข่าวกิจกรรมการดำเนินงานของเทศบาล

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานเทศบาล ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ

  • 24 มิถุนายน 2565
  • อ่าน 24 ครั้ง

งานบริหารงานทั่วไป เทศบาลตำบลยางเนิ้ง  ได้จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานเทศบาล ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดย ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ประเสริฐ ลือโขง ผอ.สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา วิทยากร และ ตัวแทนบริษัท ยูโทเปีย เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้  โดยมีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
แชร์หน้านี้: