ข้อมูลเทศบาล
นายมนูญ บูรณพัฒนา

นายมนูญ บูรณพัฒนา

นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง
โทร : 08-7188-8188

msgสายตรงนายก

นายสมชาติ วงค์ใฝ

นายสมชาติ วงค์ใฝ

ปลัดเทศบาล
โทร : 06-1269-6611


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

hornข่าวกิจกรรมการดำเนินงานของเทศบาล

การอบรมอาชีพหลักสูตร "การทำชุดอาหารว่าง"

  • 3 กรกฎาคม 2565
  • อ่าน 21 ครั้ง

งานส่งเสริมการเกษตร  สำนักปลัด เทศบาลตำบลยางเนิ้ง  ได้ดำเนินการจัดการอบรมอาชีพหลักสูตร "การทำชุดอาหารว่าง" ตามโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับสตรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยนายมนูญ  บูรณพัฒนา  นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง มอบให้  โดยนายโชติอนันต์ แก้วกาวิล รองนายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง  เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม โดยการฝึกอบรมทำชุดอาหารว่าง ระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2565 ณ ที่ทำการกลุ่มพัฒนาสตรี ม.6 ต.ยางเนิ้ง  มีเป้าหมายจำนวน 15 คน ได้รับความสนใจจากสมาชิกสตรีแม่บ้านเข้ารับการฝึกอบรมเกินเป้าหมายเป็น 25 คน ในการฝึกอบรมชุดอาหารว่าง ประกอบด้วย พุดดิ้งลำไย ขนมวาฟเฟิล น้ำเก็กฮวย และน้ำกาแฟ ทั้งนี้กลุ่มพัฒนาสตรี หมู่ที่ 6 จะผลิตเพื่อจำหน่ายในชุมชนต่อไป
แชร์หน้านี้: