ข้อมูลเทศบาล
นายมนูญ บูรณพัฒนา

นายมนูญ บูรณพัฒนา

นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง
โทร : 08-7188-8188

msgสายตรงนายก

นายสมชาติ วงค์ใฝ

นายสมชาติ วงค์ใฝ

ปลัดเทศบาล
โทร : 06-1269-6611


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

hornข่าวประชาสัมพันธ์

วารสารเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๘๙ ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕

  • 18 กรกฎาคม 2565
  • อ่าน 128 ครั้ง

เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้ดำเนินการจัดทำวารสารเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ปีที่ 17 ฉบับที่ 89 ประจำเดือน เมษายน-มิถุนายน 2565 เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ที่เทศบาลตำบลยางเนิ้งได้ดำเนินการในไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 ให้กับประชาชนทั่วไป หน่วยงานต่างๆ และ  ผู้ที่สนใจ ได้รับทราบ และเพื่อให้การบริหารจัดการในเรื่องดังกล่าวเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และสอดคล้องกับความต้องการของ  พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง (คลิกที่รูปเพื่ออ่านวารสาร)

แชร์หน้านี้: