ข้อมูลเทศบาล
นายโชติอนันต์  แก้วกาวิล

นายโชติอนันต์ แก้วกาวิล

นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง
โทร : 08-1783-2686

msgสายตรงนายก

นายสมชาติ วงค์ใฝ

นายสมชาติ วงค์ใฝ

ปลัดเทศบาล
โทร : 06-1269-6611


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

hornข่าวกิจกรรมการดำเนินงานของเทศบาล

ร่วมหารือด้านการบริหารจัดการสมาคมให้เป็นไปตามกฎหมาย

  • 17 กรกฎาคม 2565
  • อ่าน 139 ครั้ง

เวลา 09:00 น ณ ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านกู่เสือ นายมานพ  ถาเกิด ประธานสภาและนายดำรงศักดิ์  ทองกันทา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 เป็นที่ปรึกษาสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์บ้านกู่เสือพร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมได้เชิญหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลยางเนิ้งร่วมหารือด้านการบริหารจัดการสมาคมให้เป็นไปตามกฎหมาย  ตามที่ได้รับองค์ความรู้จากวิทยากรเมื่อวันที่ 8 ก.ค 65 หลังจากการหารือคณะกรรมการส่วนใหญ่มีความเข้าใจและมีความเห็นตรงกันจะไปดำเนินการตั้งคณะอนุกรรมการปรับปรุง ยกร่างข้อบังคับและเตรียมคัดเลือกคณะกรรมการสมาคมเพื่ือให้ถูกต้องกก่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปีเพื่อพิจารณาแล้วนำจดทะเบียนให้เป็นไปตาม กม.แล้วจัดทำรายงานตามแนวทางเสนอนายทะเบียนต่อไป  ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
แชร์หน้านี้: