ข้อมูลเทศบาล
นายมนูญ บูรณพัฒนา

นายมนูญ บูรณพัฒนา

นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง
โทร : 08-7188-8188

msgสายตรงนายก

นายสมชาติ วงค์ใฝ

นายสมชาติ วงค์ใฝ

ปลัดเทศบาล
โทร : 06-1269-6611


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

hornข่าวกิจกรรมการดำเนินงานของเทศบาล

การอบรมหลักสูตร ?การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ชุมชนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง? ตามโครงการจัดตั้งศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนเทศบาลตำบลยางเนิ้งOTOP

  • 18 กรกฎาคม 2565
  • อ่าน 14 ครั้ง

งานส่งเสริมการเกษตร เทศบาลตำบลยางเนิ้ง  ได้จัดพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร ?การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ชุมชนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง? ตามโครงการจัดตั้งศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนเทศบาลตำบลยางเนิ้งOTOP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยนายมในูญ  บูรณพัฒนา  นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง  มอบให้  นายวิโรจน์ ลาปัน รองนายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง  เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม  ณ ศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP ซะป๊ะของดียางเนิ้ง
แชร์หน้านี้: