ข้อมูลเทศบาล
นายมนูญ บูรณพัฒนา

นายมนูญ บูรณพัฒนา

นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง
โทร : 08-7188-8188

msgสายตรงนายก

นายสมชาติ วงค์ใฝ

นายสมชาติ วงค์ใฝ

ปลัดเทศบาล
โทร : 06-1269-6611


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

hornข่าวกิจกรรมการดำเนินงานของเทศบาล

โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส

  • 1 สิงหาคม 2565
  • อ่าน 18 ครั้ง

นายมนูญ  บูรณพัฒนา  นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง  มอบให้ นายวิโรจน์  ลาปัน  รองนายกเทศมนตรีฯ  นายสมชาติ  วงค์ไฝ  ปลัดเทศบาลตำบลยางเนิ้ง  พร้อมด้วย นายเรืองวิทย์ ว่องไว กำนันตำบลยางเนิ้ง  และพนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เข้าร่วมกิจกรรมโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติ ๗๐ พรรษา  ซึ่งดำเนินงานโดยมูลนิธิกาญจนบารมี  โดยเทศบาลตำบลยางเนิ้ง และ อปท.ในพื้นที่อำเภอสารภีได้รับมอบหมายให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรม  ณ หอประชุมโรงเรียนวัดเวฬุวัน ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
แชร์หน้านี้: