ข้อมูลเทศบาล
นายโชติอนันต์  แก้วกาวิล

นายโชติอนันต์ แก้วกาวิล

นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง
โทร : 08-1783-2686

msgสายตรงนายก

นายสมชาติ วงค์ใฝ

นายสมชาติ วงค์ใฝ

ปลัดเทศบาล
โทร : 06-1269-6611


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

hornประกาศเทศบาล

ปี 2566

  • 10 มกราคม 2566
  • อ่าน 497 ครั้ง

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด(ครั้ง)
1 เรื่อง ให้เช่าพื้นที่จำหน่ายสินค้าในตลาดสดเทศบาล (แผงว่าง) 361 KB. 24
2 เรื่อง จัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ One stop service : OSS 94 KB. 26
3 เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลยางเนิ้ง พ.ศ. ๒๕๖๖ 99 KB. 39
4 เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์ สุจริตโปร่งใส งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัล No Gift Policy 289 KB. 39
5 เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเทศบาลตำบลยางเนิ้ง พ.ศ.2566 122 KB. 55
6 เรื่อง การกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอใบอนุญาต 938 KB. 53
7 เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลยางเนิ้ง พ.ศ. ๒๕๖๖ 99 KB. 72แชร์หน้านี้: