ข้อมูลเทศบาล
นายโชติอนันต์  แก้วกาวิล

นายโชติอนันต์ แก้วกาวิล

นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง
โทร : 08-1783-2686

msgสายตรงนายก

นายสมชาติ วงค์ใฝ

นายสมชาติ วงค์ใฝ

ปลัดเทศบาล
โทร : 06-1269-6611


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

hornข่าวกิจกรรมการดำเนินงานของเทศบาล

ประชุมตามคำสั่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เรื่อง มอบหมายบุคคลหรือคณะบุคคลเป็นผู้ช่วยเหลือในการดำเนินการเกี่ยวกับบัตรเลือกตั้งและการประทับบัตรเลือกตั้งในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง และการดำเนินโครงการฝึกอบรมซักซ้อมแนวทางเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการ

  • 22 มกราคม 2567
  • อ่าน 100 ครั้ง

วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2567
เวลา 09.30 น.

เทศบาลตำบลยางเนิ้ง โดยนายสมชาติ วงค์ไฝ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลยางเนิ้ง เข้าร่วมประชุมตามคำสั่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เรื่อง มอบหมายบุคคลหรือคณะบุคคลเป็นผู้ช่วยเหลือในการดำเนินการเกี่ยวกับบัตรเลือกตั้งและการประทับบัตรเลือกตั้งในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง และการดำเนินโครงการฝึกอบรมซักซ้อมแนวทางเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง ที่จะมีขึ้นในวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
แชร์หน้านี้: