ข้อมูลเทศบาล
นายโชติอนันต์  แก้วกาวิล

นายโชติอนันต์ แก้วกาวิล

นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง
โทร : 08-1783-2686

msgสายตรงนายก

นายสมชาติ วงค์ใฝ

นายสมชาติ วงค์ใฝ

ปลัดเทศบาล
โทร : 06-1269-6611


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

hornข่าวประชาสัมพันธ์

วิธีการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง ในวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

  • 5 กุมภาพันธ์ 2567
  • อ่าน 253 ครั้ง

วิธีการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง ในวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2567

  1. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ให้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปเลือกตั้ง ตามแบบ ส.ถ./   ผ.ถ.1/8 หรือทำเป็นหนังสือซึ่งอย่างน้อยต้องระบุหมายเลขประจำตัวประชาชน และที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านให้ชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งด้วยว่าไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งด้วยเหตุใด โดยยื่นต่อนายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ด้วยตนเอง

  2. ทำเป็นหนังสือซึ่งต้องระบุเลขประจำตัวประชาชน ที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้าน โดย มอบหมายผู้อื่นไปยื่นแทน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ.1/8) ภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 11-17 ก.พ. 2567 และ 19-25 ก.พ. 2567 

  3. แจ้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งออนไลน์ โดยพิมพ์หัวข้อ  ระบบการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบการเลือกตั้งท้องถิ่น) ของ สำนักบริหารการทะเบียน หรือคลิ๊กที่นี่>>> https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main

แชร์หน้านี้: