ข้อมูลเทศบาล
นายโชติอนันต์  แก้วกาวิล

นายโชติอนันต์ แก้วกาวิล

นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง
โทร : 08-1783-2686

msgสายตรงนายก

นายสมชาติ วงค์ใฝ

นายสมชาติ วงค์ใฝ

ปลัดเทศบาล
โทร : 06-1269-6611


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

hornข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

  • 24 พฤษภาคม 2567
  • อ่าน 35 ครั้ง

          ด้วย งานพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดทำโครงการออกให้บริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษี  เป็นการอำนวยความสะดวกในการชำระภาษีให้กับประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลยางเนิ้ง  

          จึงขอประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รายละเอียดการออกบริการรับชำระภาษี ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กำหนด ดังนี้

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด(ครั้ง)
1 ประกาศ โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 96 KB. 11แชร์หน้านี้: