ข้อมูลเทศบาล
นายโชติอนันต์  แก้วกาวิล

นายโชติอนันต์ แก้วกาวิล

นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง
โทร : 08-1783-2686

msgสายตรงนายก

นายสมชาติ วงค์ใฝ

นายสมชาติ วงค์ใฝ

ปลัดเทศบาล
โทร : 06-1269-6611


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

hornข่าวกิจกรรมการดำเนินงานของเทศบาล

การอบรมเชิงปฏิบัติการบ่มเพาะผู้ประกอบการธุรกิจรายใหม่ เรื่อง การถ่ายภาพสินค้าเพื่อการตลาดดิจิทัล "Work Shop การถ่ายภาพสินค้าเพื่อการตลาดดิจิทัล Consult 1:1"

  • 4 มิถุนายน 2567
  • อ่าน 55 ครั้ง

นายโชติอนันต์  แก้วกาวิล  นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง  ให้เกียรติเป็นประธาน  กล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการบ่มเพาะผู้ประกอบการธุรกิจรายใหม่ เรื่อง การถ่ายภาพสินค้าเพื่อการตลาดดิจิทัล "Work Shop การถ่ายภาพสินค้าเพื่อการตลาดดิจิทัล Consult 1:1" โดยงานส่งเสริมการเกษตร วิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เข้าร่วมอบรม ซึ่งจัดโดยสำนักงานเกษตรอำเภอสารภี  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง  อ.สารภี
แชร์หน้านี้: