ข้อมูลเทศบาล
นายมนูญ บูรณพัฒนา

นายมนูญ บูรณพัฒนา

นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง
โทร : 08-7188-8188

msgสายตรงนายก

นายสมชาติ วงค์ใฝ

นายสมชาติ วงค์ใฝ

ปลัดเทศบาล
โทร : 06-1269-6611


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

hornข่าวกิจกรรมการดำเนินงานของเทศบาล

การจัดฝึกอบรมอาชีพหลักสูตร "การทำกระเป๋าจากผ้าทอพื้นเมือง"

  • 13 มิถุนายน 2565
  • อ่าน 50 ครั้ง

งานส่งเสริมการเกษตร สำนักปลัดเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมอาชีพหลักสูตร "การทำกระเป๋าจากผ้าทอพื้นเมือง" ตามโครงการอบรมเพิ่มทักษะกลุ่มอาชีพสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 13-19 มิถุนายน 2565 ณ วัดศรีโพธาราม หมู่ที่ 5 ต.ยางเนิ้ง โดยนายมนูญ  บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง  มอบให้นายโชติอนันต์ แก้วกาวิล รองนายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง  ใ ห้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรม
แชร์หน้านี้: