ข้อมูลเทศบาล
นายมนูญ บูรณพัฒนา

นายมนูญ บูรณพัฒนา

นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง
โทร : 08-7188-8188

msgสายตรงนายก

นายสมชาติ วงค์ใฝ

นายสมชาติ วงค์ใฝ

ปลัดเทศบาล
โทร : 06-1269-6611


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

hornข่าวกิจกรรมการดำเนินงานของเทศบาล

การประชุมท้องถิ่นอำเภอสารภีสัญจร

  • 17 มิถุนายน 2565
  • อ่าน 148 ครั้ง

นายเลอยศ  พุทธชิโนรสสกุล  นายอำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่  เป็นประธานในการประชุมนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสัญจร ตาม "โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสารภี"  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  เพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการและเป็นเวทีแลกเปลียนแสดงความคิดเห็นระหว่างผู้กำกับดูแลและผู้บริหารท้องถิ่น เกี่ยวกับข้อราชการที่มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงการปฏิบัติราชการในหน้าที่ด้านต่างๆ ของแต่ละเทศบาลฯ และเป็นการตรวจเยี่ยมให้กำลังใจในการปฏิบัติราชการแก่เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ซึ่งจะประชุมหมุนเวียนสัญจรไปในแต่ละเทศบาลฯ โดยมีนางจินตนา รัตนโชติกุล ท้องถิ่นอำเภอสารภี   นายโชติอนันต์ แก้วกาวิล รองนายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง  และนายกเทศมนตรีในเขตอำเภอสารภีทั้ง 12 ตำบลเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลตำบลยางเนิ้ง
แชร์หน้านี้: