ข้อมูลเทศบาล
นายมนูญ บูรณพัฒนา

นายมนูญ บูรณพัฒนา

นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง
โทร : 08-7188-8188

msgสายตรงนายก

นายสมชาติ วงค์ใฝ

นายสมชาติ วงค์ใฝ

ปลัดเทศบาล
โทร : 06-1269-6611


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

hornข่าวกิจกรรมการดำเนินงานของเทศบาล

คณะสงฆ์ฯ ประชุมการจัดเตรียมแผนงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตปีที่ ๒๕

  • 20 มิถุนายน 2565
  • อ่าน 23 ครั้ง

คณะสงฆ์อำเภอสารภี,  หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลในอำเภอสารภี,  ร่วมกับ ส่วนราชการอำเภอสารภี,  สภาวัฒนธรรมอำเภอสารภี,  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสารภี,  ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอสารภี,  ศรัทธาประชาชนอำเภอสารภี,  ร่วมประชุมการจัดเตรียมแผนงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตปีที่ ๒๕ ในฤดูกาลเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
แชร์หน้านี้: