ข้อมูลเทศบาล
นายโชติอนันต์  แก้วกาวิล

นายโชติอนันต์ แก้วกาวิล

นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง
โทร : 08-1783-2686

msgสายตรงนายก

นายสมชาติ วงค์ใฝ

นายสมชาติ วงค์ใฝ

ปลัดเทศบาล
โทร : 06-1269-6611


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

hornข่าวกิจกรรมการดำเนินงานของเทศบาล

เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำดื่มบ้านศรีโพธาราม หมู่ที่ 5

  • 19 กุมภาพันธ์ 2566
  • อ่าน 65 ครั้ง

นายพิชิต ผ่องเกษร  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล  และ นางโสภิตา สมบูรณ์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำดื่มบ้านศรีโพธาราม หมู่ที่ 5 ต.ยางเนิ้ง ณ ศาลาถาวรวีรธรรมานุสรณ์ วัดศรีโพธาราม โดยนายโชติอนันต์ แก้วกาวิล ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม
แชร์หน้านี้: