ข้อมูลเทศบาล
นายโชติอนันต์  แก้วกาวิล

นายโชติอนันต์ แก้วกาวิล

นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง
โทร : 08-1783-2686

msgสายตรงนายก

นายสมชาติ วงค์ใฝ

นายสมชาติ วงค์ใฝ

ปลัดเทศบาล
โทร : 06-1269-6611


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

hornข่าวกิจกรรมการดำเนินงานของเทศบาล

โครงการเทศบาลสัญจร ณ บริเวณวัดพระนอนป่าเก็ตถี่ ต.ยางเนิ้ง

  • 16 มีนาคม 2566
  • อ่าน 187 ครั้ง

เทศบาลตำบลยางเนิ้ง  ได้ดำเนินโครงการเทศบาลสัญจร ประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นการออกให้บริการเชิงรุกแก่ประชาชนนอกสถานที่ ในรูปแบบเทศบาลสัญจรพบปะประชาชน  ซึ่งจะจัดขึ้น ระหว่างเดือน มกราคม- สิงหาคม พ.ศ. 2566  รวม 8 หมู่บ้าน ซึ่งจะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป จนครบทุกหมู่บ้าน  ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยจะออกให้บริการต่างๆ แก่พี่น้องประชาชน อาทิเช่น ให้บริการปรึกษาด้านกฏหมาย, ด้านการจัดเก็บภาษี, การขออนุญาตก่อสร้าง, ประชาสัมพันธ์รณรงค์การคัดแยกขยะ การจัดการขยะเปียก, โครงการส่งเสริมอาชีพกิจกรรมปลูกผักสวนครัว, ลงทะเบียนรับนำ้หมักชีวภาพ, การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP , การให้ความรู้ส่งเสริมอาชีพจาก กศน.ตำบลยางเนิ้ง ,บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ฟรีจากวิทยาลัยเทคนิคสารภี, บริการตัดแต่งทรงผมฟรีจากโรงเรียนเสริมสวยกุหลาบทิพย์ , บริการตรวจวัดสายตาจากร้านแว่นแก้วฯลฯ โดยมีนายโชติอนันต์  แก้วกาวิล รองนายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้งกล่าวเปิดโครงการ ณ บริเวณวัดพระนอนป่าเก็ตถี่   ต.ยางเนิ้ง  อ.ยางเนิ้ง  จ.เชียงใหม่
แชร์หน้านี้: