ข้อมูลเทศบาล
นายโชติอนันต์  แก้วกาวิล

นายโชติอนันต์ แก้วกาวิล

นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง
โทร : 08-1783-2686

msgสายตรงนายก

นายสมชาติ วงค์ใฝ

นายสมชาติ วงค์ใฝ

ปลัดเทศบาล
โทร : 06-1269-6611


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

hornข่าวกิจกรรมการดำเนินงานของเทศบาล

กิจกรรมเนื่องใน "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี 2566

  • 17 มีนาคม 2566
  • อ่าน 90 ครั้ง

เทศบาลตำบลยางเนิ้ง  ได้จัดกิจกรรมเนื่องใน "วันท้องถิ่นไทย" ซึ่งจะตรงกับวันที่ 18 มีนาคม ของทุกปี  เพื่อเป็นการระลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมเป็น "สุขาภิบาลท่าฉลอม" ในวันที่ 18 มีนาคม 2448 (ร.ศ. 124) ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้ประชาชนในท้องถิ่น ฯลฯ  โดยนายโชติอนันต์  แก้วกาวิล รองนายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง ประธานในพิธี  วางพวงมาลัยถวายราชสักการะ จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย กล่าวคำถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5  อ่านสารของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องใน ?วันท้องถิ่นไทย? ประจำปี 2566  ทั้งนี้ยังได้จัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ สำหรับพนักงานดีเด่น, พนักงานครูดีเด่น, ลูกจ้างประจำดีเด่น, พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปดีเด่น  เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่และเป็นเกียรติประวัติสืบไป
แชร์หน้านี้: