ข้อมูลเทศบาล
นายมนูญ บูรณพัฒนา

นายมนูญ บูรณพัฒนา

นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง
โทร : 08-7188-8188

msgสายตรงนายก

นายสมชาติ วงค์ใฝ

นายสมชาติ วงค์ใฝ

ปลัดเทศบาล
โทร : 06-1269-6611


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

hornข่าวกิจกรรมการดำเนินงานของเทศบาล

กิจกรรม "เชียงใหม่ เมืองสะอาด ถนนสวย ดอกไม้งาม" ครั้งที่ 5

  • 17 มีนาคม 2566
  • อ่าน 25 ครั้ง

เทศบาลตำบลยางเนิ้ง  ได้จัดกิจกรรม  "เชียงใหม่ เมืองสะอาด ถนนสวย ดอกไม้งาม" ครั้งที่ 5 เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย   ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการ "เชียงใหม่เมืองสะอาด ถนนสวย ดอกไม้งาม" 

          ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตลอดจนเพื่อให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว อีกทั้งเข้าสู่ฤดูกาลการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และเพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวในทุกฤดูกาล ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่เป็นจำนวนมาก ตลอดจนการสร้างภาพลักษณ์ที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว  

          โดยดำเนินกิจกรรมร่วมกันทำความสะอาดบริเวณสวนสุขภาพหมู่ที่ 6 และศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP ซะป๊ะของดียางเนิ้ง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดสถานที่ในการจัดงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองประจำปี 2566
แชร์หน้านี้: