ข้อมูลเทศบาล
นายมนูญ บูรณพัฒนา

นายมนูญ บูรณพัฒนา

นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง
โทร : 08-7188-8188

msgสายตรงนายก

นายสมชาติ วงค์ใฝ

นายสมชาติ วงค์ใฝ

ปลัดเทศบาล
โทร : 06-1269-6611


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

hornข่าวกิจกรรมการดำเนินงานของเทศบาล

เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้รับเกียรติบัตร ยกย่อง เชิดชูเกียรติ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น "ด้านสาธารณสุข" จาก "โครงการ Application การดูแลผู้สูงอายุและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลยางเนิ้ง "

  • 18 มีนาคม 2566
  • อ่าน 69 ครั้ง

นายโชติอนันต์  แก้วกาวิล  รองนายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง  เข้ารับมอบเกียรติบัตร ยกย่อง เชิดชูเกียรติ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น "ด้านสาธารณสุข" จาก "โครงการ Application การดูแลผู้สูงอายุและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลยางเนิ้ง " จากนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
แชร์หน้านี้: