ข้อมูลเทศบาล
นายโชติอนันต์  แก้วกาวิล

นายโชติอนันต์ แก้วกาวิล

นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง
โทร : 08-1783-2686

msgสายตรงนายก

นายสมชาติ วงค์ใฝ

นายสมชาติ วงค์ใฝ

ปลัดเทศบาล
โทร : 06-1269-6611


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

hornข่าวกิจกรรมการดำเนินงานของเทศบาล

ประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับเงินอุดหนุนตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

  • 17 พฤศจิกายน 2566
  • อ่าน 107 ครั้ง

วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
เวลา 14.00 น.
นายโชติอนันต์ เเก้วกาวิล รองนายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับเงินอุดหนุนตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่เเก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2563 โดยมีเลขานุการนายกเทศมนตรี ผู้อำนวยการกองการศึกษา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ร่วมกับครูจากโรงเรียนวัดเวฬุวัน และครูโรงเรียนวัดศรีโพธาราม เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
แชร์หน้านี้: