ข้อมูลเทศบาล
นายมนูญ บูรณพัฒนา

นายมนูญ บูรณพัฒนา

นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง
โทร : 08-7188-8188

msgสายตรงนายก

นายสมชาติ วงค์ใฝ

นายสมชาติ วงค์ใฝ

ปลัดเทศบาล
โทร : 06-1269-6611


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

hornข่าวกิจกรรมการดำเนินงานของเทศบาล

ประชุมประชาคมหมู่บ้าน ม.2 ต.ยางเนิ้ง

  • 18 พฤศจิกายน 2566
  • อ่าน 136 ครั้ง

วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
เวลา 09.00 น.
นายโชติอนันต์ เเก้วกาวิล รองนายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน ม.2 ต.ยางเนิ้ง เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ความต้องการของประชาชน นำมาจัดลำดับความสำคัญ เพื่อนำไปบรรจุไว้ในแผนพัฒนาเทศบาล ปี พ.ศ. 2568 และได้มีการขอมติที่ประชุมในเรื่องของการถ่ายโอนภารกิจของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้งให้แก่เทศบาลตำบลยางเนิ้ง
โดยมีนายบัณฑิต สุต๋า ผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ต.ยางเนิ้ง กล่าวให้การต้อนรับ และมีประชาชนม.2 เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ลานกีฬาหมู่บ้าน ม.2 ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
แชร์หน้านี้: