ข้อมูลเทศบาล
นายมนูญ บูรณพัฒนา

นายมนูญ บูรณพัฒนา

นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง
โทร : 08-7188-8188

msgสายตรงนายก

นายสมชาติ วงค์ใฝ

นายสมชาติ วงค์ใฝ

ปลัดเทศบาล
โทร : 06-1269-6611


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

hornข่าวกิจกรรมการดำเนินงานของเทศบาล

ประชุมประชาคมหมู่บ้าน ม.6 ต.ยางเนิ้ง

  • 19 พฤศจิกายน 2566
  • อ่าน 159 ครั้ง

วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
เวลา 09.00 น.
นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน ม.6 ต.ยางเนิ้ง เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ความต้องการของประชาชน นำมาจัดลำดับความสำคัญ เพื่อนำไปบรรจุไว้ในแผนพัฒนาเทศบาล ปี พ.ศ. 2568 และได้มีการขอมติที่ประชุมในเรื่องของการถ่ายโอนภารกิจของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้งให้แก่เทศบาลตำบลยางเนิ้ง
โดยมีนายทวี เขื่อนคำ ผู้ใหญ่บ้าน ม.6 ต.ยางเนิ้ง กล่าวให้การต้อนรับ และมีประชาชนม.6 เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ วัดต้นเหียว ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
อีกทั้งทางชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลยางเนิ้ง ตั้งจุดบริการยืนยันตัวตนผ่านระบบทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชนออนไลน์ ประชาชนที่มาร่วมลงทะเบียนรายใดไม่สามารถยืนยันตัวตนด้วยตนเองได้ พร้อมทั้งได้เชิญชวนให้ผู้ที่ลงทะเบียนแล้วได้ร่วมกันขยายผลการลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชัน "ThaiD" ให้กับคนในครอบครัว และเพื่อนบ้าน คนในชุมชน เพื่อจะได้รับรู้รับทราบ เข้าใจ และเห็นถึงประโยชน์ของแอปพลิเคชัน ที่จะทำให้สามารถเข้าถึงบริการของหน่วยงานราชการได้อย่างสะดวกไปด้วยกัน
แชร์หน้านี้: