ข้อมูลเทศบาล
นายโชติอนันต์  แก้วกาวิล

นายโชติอนันต์ แก้วกาวิล

นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง
โทร : 08-1783-2686

msgสายตรงนายก

นายสมชาติ วงค์ใฝ

นายสมชาติ วงค์ใฝ

ปลัดเทศบาล
โทร : 06-1269-6611


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

hornข่าวกิจกรรมการดำเนินงานของเทศบาล

การฝึกอบรมซักซ้อมแนวทางเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง

  • 13 กุมภาพันธ์ 2567
  • อ่าน 94 ครั้ง

นายวิรุตม์  วิศิษฏ์ศิลป์ นายอำเภอสารภี  ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิด "โครงการฝึกอบรมซักซ้อมแนวทางเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง รวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง" เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมซักซ้อมแนวทางเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง  สื่อสารแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องกับคณะวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใใหม่  เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ดำเนินการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง ในวันอาทิตย์ที่  18 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2567 เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม และถูกต้องตามกฏหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินการเลือกตั้งเป็นไปอย่างสุจริจและเที่ยงธรรม  โดยได้จัดการฝึกอบรมขึ้นระหว่างวันที่  13-14  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2657  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
แชร์หน้านี้: