ข้อมูลเทศบาล
นายโชติอนันต์  แก้วกาวิล

นายโชติอนันต์ แก้วกาวิล

นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง
โทร : 08-1783-2686

msgสายตรงนายก

นายสมชาติ วงค์ใฝ

นายสมชาติ วงค์ใฝ

ปลัดเทศบาล
โทร : 06-1269-6611


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

hornข่าวกิจกรรมการดำเนินงานของเทศบาล

กิจกรรม Big Cleaning Day หมู่ที่ 5 ต.ยางเนิ้ง ประจำปีงบประมาณ 2567

  • 22 กุมภาพันธ์ 2567
  • อ่าน 65 ครั้ง

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
เวลา 09.00 น.

กิจกรรม Big Cleaning Day หมู่ที่ 5 ต.ยางเนิ้ง
ตามโครงการรณรงค์ทำความสะอาด (Big Cleaning Day) ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้มีความสะอาดสวยงาม สู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน และเพื่อดำเนินการตามแนวนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ในประเด็น "เชียงใหม่เมืองสะอาด ถนนสวย ดอกไม้งาม"




แชร์หน้านี้: